Anbefaling om Kogning af drikkevand

Bovense Strands Vandværk er onsdag aften 1. september blevet kontaktet af Miljøvagten, da en vandanalyse af Afgang Vandværk har fundet et alarmerende niveau af coliforme bakterier.

Indtil der er foretaget og modtaget bekræftende analyser af vandværkets rentvands-opbevaringstank samt drikkevandsboringer, er det anbefalingen at forbrugerne koger alt drikkevand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bovense Strands Vandværk


    Top