Gravearbejde/ledningsnet

Kort over vandledninger
Du kan se et kort over vandledningerne i vores ledningsnet herunder. Vandkomponenter som målerbrønde, brandhaner og stophaner er blevet GPS-indmålt med en høj grad af nøjagtighed. Vandledningerne har dog i flere områder en høj grad af unøjagtighed, da disse er indtegnet efter gamle papirkort. Vi opmærksom på, at det er lovpligtigt at lave en graveforespørgsel via ler.dk før man begynder at grave, medmindre man som privatperson kun graver på privat grund.

-knappen i øverste venstre hjørne gør kortet fuld skærm
Lag-knappen i øverste højre hjørne giver mulighed for at skifte baggrundskortet mellem Ortofoto(“satellit”), OpenStreetMap og Datafordelerens skærmkort. Det er også muligt at vise husnumre og matrikler.

Ledningsbrud
Ved ledningsbrud kan Avnslev Maskinstation kontaktes på tlf. 65 36 13 05, da disse står for gravearbejde.


Ejer- og ansvarsforhold
llustrationerne herunder viser, hvor forbrugerens ansvar starter og vandværkets slutter. Illustrationerne er lånt fra Foreningen Danske Vandværker.Top