Indkaldelse til generalforsamling 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 30.04.2024 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
        På valg er :
         –    Jens Johansen (modtager genvalg)
         –    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
         –    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 23/4 2024. Egenbetaling 200,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
formand
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
kasserer
Kent Henker
Andkær Strand 1
5800 Nyborg
☎ 21 78 02 76
bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25
bestyrelsesmedlem

Top