Kogeanbefaling – Hvad nu?


Får du vand leveret fra Bovense Strands Vandværk, bør du i øjeblikket koge alt vand, der bruges til drikkevandsformål. Dette skyldes, at en vandprøve har vist, at drikkevandet er forurenet med bakterier.


Er min husstand omfattet af kogeanbefalingen?

Vores vandværk leverer vand til over 300 hustande/forbrugere i området omkring Bovense Strand. På kortet kan du se, om vi leverer til dig. Er du i tvivl kan du tjekke din årlige regning eller kontakte os.


Bovense Strands Vandværks leveringsområde

Hvad betyder kogeanbefalingen helt praktisk?

Fundet af bakterier i vandet betyder, at alt vand der bruges til drikkevandsformål skal koges. Ved kogning forståes opvarmning til 100 grader (“spilkoge”) i 1 minut. Bruges en elkedel, gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kaffemaskiner er ikke anvendelige til kogningen.


Praktiske eksempler på anvendelse af vandet

FormålBemærkninger
DrikkevandKun kogt afkølet vand anvendes.
KaffemaskinerDisse opnår sjældent en temperatur på 100 C i 1 minut. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt.
MadlavningForurenet vand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign.
Skylning af salat o.lign.Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt afkølet vand.
Personlig hygiejneVandet kan benyttes til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet.
Håndvask inden madlavning foretages i kogt afkølet vand
TandbørstningForurenet vand må ikke bruges. Kogt afkølet vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt afkølet vand.
OpvaskForurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).
Opvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 60 C, kan bruges.
TøjvaskDet forurenede vand kan anvendes til maskinvask og vask i hånden
VandingGrøntsager, der spises rå, må ikke vandes med forurenet vand.

Hvor kommer bakterierne fra?

Der er fundet forhøjet indhold af coliforme bakterier. Vandet bliver regelmæssigt tjekket for følgende bakteriologiske parametre, som du kan læse forklaringen på herunder:

  • E. coli (Escherichia coli) findes udelukkende i mennesker og dyrs tarmsystem. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed en risiko for tilstedeværelse af mulige sygdomsfremkaldende bakterier.
  • Coliforme bakterier er naturlig forekommende i jord, forrådnet plantemateriale og overfladevand. Bakterierne er indikatorer for, at der kan findes andre sygdomsfremkaldende bakterier eller virus i vandet.
  • Kimtal ved 22 C tyder på tilførsel af bakterier fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord) eller opformering i vandet i form af mikrobiel vækst.
  • Kimtal ved 37 C findes i tarmkanalen hos mennesker og varmblodede dyr samt spildevand og rådnende organisk materiale. Kimtal ved 37 C kan indikere tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende bakterier.

Som sagt er det coliforme bakterier, der er påvist i en vandprøve fra vandværket.


Hvor længe skal jeg blive ved med at koge mit drikkevand?

Du skal blive ved med at koge dit vand, indtil nye vandprøver har vist, at forureningen er ophørt. Vandværket er i øjeblikket skiftet til nødforsyning fra et nabovandværk, og der er taget nye vandprøver, som vi i øjeblikket venter på svar fra. Når kogeanbefalingen ophæves vil vi annoncere det her på hjemmesiden under “Nyheder” samt ved udsendelse af en SMS til dem, der har tilmeldt sig vores SMS-service.

Vi beder forbrugerne gennemskylle egne vandinstallationer dagligt for at hjælpe med at få skyllet forureningen ud.


Cookie- og privatlivspolitik