Positionstyper

Stikledningsventil
Målerbrønd
Brandhane
Hovedledningsventil
Udskylningsbrønd
Punkt på hovedledning
Punkt på stikledning
Boring
Sektionsmålerbrønd
Kortlagte positioner pr. d. 24. feb. med gamle kort