Måleraflæsning

Herunder kan du indsende din måleraflæsning

Bemærk, at nogle husstande også skal indsende måleraflæsning til NFS Spildevand A/S i forbindelse med afregning af vandafledningsbidrag for spildevand. NFS benytter vandværkets vandmålere til at anslå størrelsen på husstandens spildevandsafledning. Der har været arbejdet i en løsning for at vandværket kunne dele oplysninger fra måleraflæsningerne med NFS, men dette viste sig at være forholdsvist omkostningstungt/arbejdskrævende.
Hvis I skal indsende oplysninger til NFS, vil I blive kontaktet separat af dem.


Top