GPS-opmåling

Som led i forberedelsen til lovgivningens krav om overgang til digital ledningsregistrering skal Vandværket have sat præcise GPS-koordinater på målerbrønde og stophaner hos samtlige forbrugere. Vandværket planlægger at komme rundt til hver enkelt forbruger og registrere præcis GPS placering af målerbrønde og stophaner først i 2019.

De eksisterende kort over ledningsnettet giver imidlertid ikke Vandværket præcist kendskab hertil.

Vandværket har derfor indkøbt en række små røde markeringsflag på 50 centimeter høje metalstænger, som det er tanken hver forbruger skal placere umiddelbart ved siden af målerbrønd eller stophane, for at lette GPS-registreringen. Vandværket vil fjerne markeringsflagene når GPS registrering er sket.

Røde markeringsflag kan rekvireres/afhentes hos følgende medlemmer af bestyrelsen:

Bent Jensen tlf. 26802709 eller 66120505.

Jens Johansen tlf. 24422625 eller 65362137.

Jacob Schousboe tlf. 29803270 eller 65361200.


Se vores foreløbige arbejde herunder. De to links åbner i fuld skærm.

Foreløbigt indsamlede positioner på kort

Positioner med gamle kort lagt over
Indkaldelse til generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling tirsdag d. 23.04.2019 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Lilienhoff (modtager genvalg)
    Peter Lind-Hansen (modtager genvalg)

5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 12/4 2019. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 21 58 58 96
Kasserer
Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 29 80 32 70
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Året 2017

Bestyrelsens beretning

Betragtet som helhed har 2017 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop. Eneste større udgift til reparationsarbejder vedrører foring af begge vandværkets boringer, så de forhåbentlig kan holde mange år fremover.

Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2017. Det kan i den sammenhæng oplyses, at Bovense Strands Vandværk i september måned var blandt de første vandværker til at få foretaget frivillig pesticidanalyse for rester af gødningsmidlet Desphenyl-Cloridazon. Og ligeledes i april måned 2018 har fået foretaget frivillig analyse efter pesticidet 1,2,4-Triazol, begge meget omtalt i pressen. Lykkeligvis indeholder værkets boringer ikke målbare spor af nogen af disse.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2017 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og værkets vandboringer samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Bovense Strands Vandværk har i 2017 leveret faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2017 er der pumpet 24.963 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.014 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskyldning giver det et spild på 929 m3 = 3,7 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.
Indkaldelse til generalforsamling 2018

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 23.04.2018 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Jens Johansen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Bent W. Jensen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 12/4 2018. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Året 2016

Bestyrelsens beretning 2016

Betragtet som helhed har 2016 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud, eller driftsstop. Eneste større udgift til reparationsarbejder vedrører en ajourføring af værkets elstyringstavle.
Årets vandprøver på såvel vandværket som ledningsnettet, har været fejlfri gennem 2016.
For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2016 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket og værkets vandboringer samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.
Bovense Strands Vandværk har i 2016 leveret en næsten uændret vandmængde til forbrugerne.
I 2016 er der pumpet 27.084 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.926 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 913 m3 = 3,4 %, hvilket er tilfredsstillende.
Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.
Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling onsdag d. 19.04.2017 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Søren Lilienhoff (modtager genvalg)
    Peter Lind-Hansen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
    Udkast til revideret Regulativ for Bovense Strands Vandværk
    Udkastet kan findes HER
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 12/4 2017. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Udkast til revideret regulativ

Bestyrelsen har udarbejdet et udkast til et revideret regulativ for vandværket. Herunder kan du læse dette.

BSV regulativ - udkast december 2016

Hent som PDF
Bestyrelsens beretning – Året 2015

Betragtet som helhed har 2015 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop.

Efter omfattende renoveringsarbejder på blandt andet rentvandstanken og udskiftninger af pumper i vandværkets 2 boringer sidst på året 2013, har årets vandprøver, på såvel vandværket som ledningsnettet, været stort set fejlfri gennem 2015.

Kombineret med et fortsat fald i antal leverede kubikmeter vand til forbrugerne, har de pæne analyseresultater haft den positive effekt at vandværkets veterinære tilsynsmyndigheder har accepteret en reduktion i antallet af vandanalyser hen over året. Med en mærkbar omkostningsbesparelse til følge.

Generelt er den statslige regelstyring for så vidt angår vandværkets drift, bestyrelsens uddannelse på hygiejne og teknikområdet, vandværkets beredskabsplaner, miljø- og forsyningssikkerhedsområdet med mere imidlertid ikke aftaget.

For at kunne imødekomme de stigende myndighedskrav på miljøområdet og bibeholde et tidssvarende og fremtidssikret vandværk har bestyrelsen for 2016 fundet det påkrævet at fastholde takster, der muliggør en opsparing til en række påkrævede investeringer på selve værket samt på ledningsforbindelser
til nabovandværker.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne.

2015 er der pumpet 24.422 m3 ud, og det registrerede forbrug er 22.845 m3. Fratrukket værkets egetforbrug til filterskylning giver det et spild på 777 m3 = 3,2 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Du kan her læse årsregnskabet for 2015: Årsregnskab
Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ANDELSSELSKABET BOVENSE STRANDS VANDVÆRK

Hermed indbydes andelshaverne til ordinær generalforsamling mandag d. 11.04.2016 kl. 18.30 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    På valg er :
    Bent Walk Jensen (modtager genvalg)
    Niels Jacob Schousboe (modtager genvalg)
    Jens Johansen (modtager genvalg)
5. Valg af suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Regnskabet kan fås på generalforsamlingen eller rekvireres hos kassereren, hvortil tilmelding også meddeles senest 4/4 2016. Egenbetaling 100,- kr. ved tilmelding til efterfølgende middag.

Med venlig hilsen
Bovense Strands Vandværks bestyrelse

Bestyrelsesformand
Søren Schou Lilienhoff
Holevvej 49
5290 Marslev
☎ 29 22 00 10
Kasserer
Niels Jacob Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
☎ 65 36 12 00
Sekretær
Peter Lind-Hansen
Bekkasinvænget 3
5560 Aarup
☎ 61 14 10 98
Bestyrelsesmedlem
Bent Walk Jensen
Filosofgangen 13
5000 Odense C
☎ 26 80 27 09
Bestyrelsesmedlem
Jens Johansen
Grønholtvej 1
5800 Nyborg
☎ 24 42 26 25Bestyrelsens beretning – Året 2014

Vi vil begynde beretningen med det mere alvorlige;
Vort bestyrelsesmedlem Per Mosegaard Andersen er afgået ved døden i februar måned 2015 efter mange års tro tjeneste i vandværks-sammenhænge. Tak for det og æret være Pers minde.

Det har betydet, at den ene af værkets 2 valgte suppleanter Peter Lind-Hansen er indtrådt i bestyrelsen som afløser. Vi vil gerne sige Peter tak herfor.

Betragtet som helhed har 2014 været et roligt og godt år for vandværket uden væsentlige nedbrud eller driftsstop.

Der stilles imidlertid fra myndighedsside flere og flere krav til vandværket.

Vi oplever således mere og mere regelstyring for så vidt angår vandværkets drift, bestyrelsens uddannelse på hygiejne og teknikområdet, vandværkets beredskabsplaner, miljø- og forsyningssikkerhedsområdet med mere.

For at imødegå statslige og kommunale krav om millionudgifter til randzonebeskyttelse af værkets boringsområder, vil de kommende år givetvis indebære investeringer på selve værket samt på ledningsforbindelser til nabovandværker.

Investeringerne vil bevirke at vi til fælles bedste opnår et mere tidssvarende og fremtidssikret vandværk.

Vandværkets priser og takster har kunnet fastholdes uændret i perioden 2006 til 2014.

Med virkning for kalenderåret 2015 har bestyrelsen imidlertid set sig nødsaget til at hæve disse i lyset af foranstående investeringer og renoveringer, der i vidt omfang er forårsaget af stigende myndighedskrav og stedse strammere lovgivning på miljøområdet.

I lighed med landstendensen leverer Bovense Strands Vandværk en faldende vandmængde til forbrugerne.

I 2014 er der pumpet 27.435 m3 ud, og det registrerede forbrug er 25.489 m3. Det giver et spild på 1.146 m3 = 4,2 %, hvilket er tilfredsstillende.

Vi opfordrer fortsat forbrugerne til at holde øje med og rapportere, om der er utætheder omkring deres ejendom eller på fællesområder langs ledningsnettet.

Efter omfattende renoveringsarbejder på blandt andet rentvandstanken og udskiftninger af pumper i vandværkets 2 boringer sidst på året 2013, har årets vandprøver, på såvel vandværket som lednings-nettet, været stort set fejlfri gennem 2014’s sidste 3 kvartaler.
Cookie- og privatlivspolitik