Om vandværket

Vandværkets forsyningsområde
Forsyningsområde i rød. Vandledninger i blå. Stophaner, målerbrønde osv. ses som flerfarvede punkter.

Bovense Strands Vandværk er et privat fælles vandværk stiftet i 1970 som andelsselskab med det formål at levere vand til sommerhusene ved Bovense Strand og Lysemosegaard. I 1972 blev der udvidet til også at levere vand til Skalkendrup. I dag leverer vi vand til områderne Bovense Strand, Skalkendrup og Risinge samt de omkringliggende områder. I 2022 leverede vi ca. 24.300 m3 vand til over 300 tilsluttede forbrugere.

Vi har to boringer fra henholdsvis 1969 og 1972 som når ned i en dybde på 53 og 56 meter. Flere oplysninger om disse kan findes ved at klikke på boringernes årstal.

Vandværket er i dag også forbundet med Aunslev Vandværk til nødforsyning. I tilfælde af problemer på et af vandværkerne kan der skiftes over, så det andet vandværk forsyner det problemramte vandværks ledningsnet – dog måske med et lavere vandtryk for nogle forbrugere. Dette giver en god forsyningssikkerhed.
Vandværket har udover nødforsyningen også rådighed over et nødstrømsanlæg, der hurtigt kan igangsættes i tilfælde af strømafbrydelse.

Vandbehandlingen:
Efter oppumpningen af grundvandet bliver vandet iltet. Iltningen af vandet i vores iltningstårn sker for at tilføje ilt til vandet og for at fjerne naturligt forekommende vandopløste luftarter som svovlbrinte og CO2. Det iltede vand bliver herefter ført igennem et filter bestående af granulært filtermateriale, hvorved jern og mangan kan filtreres fra vandet. Vandet oplagres derefter i en rentvandsbeholder, hvorfra vores rentvandspumper pumper det ud til forbrugerne efter behov. Lige inden vandet forlader vandværket, gennemgår det en magnetisk vandbehandling. Dette har til formål at ændre kalkens krystalstruktur, så gener i forbindelse med kalkens udkrystalisering på fx vaskemaskiners varmelegemer og badeværelsesfliser mindskes.


Vandværket er beliggende på Højhavevej 4 (adressen er ikke bemandet og har ingen postkasse -se kontaktinformationer under fanen “Kontakt”).

Vandværkets beliggenhed
Klik på kortet for større kort

Har du yderligere oplysninger om vandværkets historie eller gamle billeder, er vi meget interesserede i at høre mere fra dig. Kontakt 


Bovense Strands Vandværk – CVR: 50828115 – Andelsselskab – (Juridisk navn: A/L Bovense Strands Vandforsyning)


Top