Omlægning af hovedledning

Med henblik på at fremtidssikre ledningsnettet pågår i 2021 en større omlægning af ledningsnettet, der berører vandværkets brugere på Andkær Strand, Bekkasinvej samt Klydevej.

Gravearbejdet er påbegyndt i maj og juni måned. For at begrænse generne for de berørte 19 forbrugere arbejdes ikke hermed i sommermånederne. Entreprenøren påregner at genoptage gravearbejdet til oktober i uge 40.


    Top