Opdatering 8. september

Fortsat kogeanbefaling – for de fleste

Som tidligere nævnt nødforsynes vandværkets ledningsnet i øjeblikket af et nabovandværk.

Nye prøveresultater viser, at vand i den del af ledningsnettet, der forsyner ejendomme ved Kertemindevej syd for Skalkendrup overholder kravværdierne. Efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ophæves kogeanbefalingen for disse ejendomme. På kortet herunder kan du se, om kogeanbefalingen ophæves for din husstand. Bor du indenfor den grønne cirkel, kan du ophøre med at koge vandet.

For øvrige ejendomme gælder kogeanbefalingen fortsat. 

Vi anbefaler daglig gennemskylning af den enkelte husstands eget ledningsnet og installationer (herunder varmtvandsinstallationer) for at få den sidste rest af forureningen skyllet ud.

Vi vil løbende opdatere her.

Kogeanbefalingen ophører for beboere indenfor den grønne cirkel, syd for Skalkendrup.


Cookie- og privatlivspolitik