Renovering af vandværket

Vandværket har 2 boringer og dermed 2 grundvandspumper. Den ene af disse pumper var droslet ned grundet dens overkapacitet, hvilket betød et unødvendigt strømforbrug. Ved inspektion af denne grundvandspumpe konstateredes alvorlig tæring på stigrøret. Pumpen, der nu er udgået af produktion, blev udskiftet med en ny pumpe med kapacitet der passer til vandværkets filter. Stigrøret blev udskiftet med et rør af kunststofmateriale (PEM-ror). Grundet uvished om tilstand vil der også blive foretaget inspektion af den anden brønd.

De åbne sandfiltre er blevet afdækket med gennemsigtige plader. ( Ny affugter blev anskaffet 2012)

Der bliver installeret en styretavle til kontrol af automatisk filterskyl samt recordering af vandværkets tilstand.

Rentvandsbeholderne kan, grundet uheldig rørføring, ikke adskilles ved inspektion og reparation. Ændring ved rentvandsbeholderne kræver gravearbejde. Det overvejes at udføre gravearbejde ved kommende inspektion af beholderne.

Fordele ved renoveringen:
Levetidsforlænget vandværk med nye tekniske installationer. Automatisk filterskyl for stabil og optimal vandkvalitet. Recordering af historiske data for overvågning og driftsrapportering. Fejlmelding til mobiltelefoner. Mulighed for fjernovervågning og styring ved fejlmelding. PC opkobling. Bedre klima i bygningen. (Affugtning og overdækkede filtre). Indtrængningsalarm med personlig afstilling og recordering af opholdstid. Mindre udgifter til alarmeret VVS-firma.


Top
Cookie- og privatlivspolitik