Strømafbrydelser påvirker vand- og spildevandsforsyningen

Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Det rammer også vandselskaber, der sikrer forsyningen af drikkevand.

I Bovense Strands Vandværks forsyningsområde, er der omkring 350 husstande, som får drikkevand fra Bovense Strands Vandværk.

Vi har her samlet informationer om betydningen af strømafbrydelser for forsyningen samt en række tips til, hvordan du kommer godt igennem det som forbruger, og hvordan I kan hjælpe hinanden i det område, hvor du bor.

Hvilke strømafbrydelser er der tale om?
Den internationale energikrise i 2022 og 2023 påvirker både forbrugere og virksomheder, og dermed også Bovense Strands vandværk, på især elforsyningen, som driver f.eks. pumper, vandværk og renseanlæg.
Selvom Danmark er godt stillet i energikrisen med relativt høj forsyningssikkerhed, så kan presset på elforsyningen blive meget stort, hvis vi får en meget kold og vindstille periode, hvor forbruget er højt og elproduktionen lav.
Derfor har myndighederne varslet risiko for planlagte strømafbrydelser — såkaldte brownouts — hvis Danmark kommer i en situation, hvor der ikke er strøm nok til at dække hele landets behov.
Strømafbrydelserne vil ramme ét område ad gangen i korte perioder, så strømforsyningen kun er lukket lokalt i maksimalt to timer.

Hvordan vil det ramme forsyningen?
En strømafbrydelse vil påvirke meget af det, vi tager for givet i dagligdagen — også forsyningsforhold som dit drikkevand og det spildevand, der bliver ledt væk fra f.eks. toilet og bad.
En strømafbrydelse vil f.eks. ramme vores mange pumper, der flytter vandet hen til eller væk fra dig, samt elektroniske og digitale processer og styressystemer på vandværker og renseanlæg.
Og så vil det kunne ramme vores kommunikationssystemer, så vi ikke kan informere dig som forbruger om driftssituationen.

Dermed vil en strømafbrydelse kunne betyde, at:
• Du ikke har drikkevand i hanen.
• Spildevand ikke kan blive pumpet videre i kloaksystemet. Spildevandet risikerer i værste fald at løbe tilbage i kældre eller blive til overløb i boligområder og vandmiljøet.
• Vi som vandselskab ikke kan sende information ud via sædvanlige SMS, som ikke nødvendigvis
virker under en strømafbrydelse.

Hvad kan jeg som forbruger gøre, hvis strømmen bliver afbrudt?
Det allervigtigste råd til alle forbrugere under en strømafbrydelse er, om muligt slet ikke at bruge vand, hverken fra vandhanen eller på toilet eller badeværelse.
På den måde passer vi alle sammen på vores vandledninger og kloaker, og hindrer sundhedsfarlige overløb med spildevand til boliger eller vandmiljø, indtil strømmen er tilbage og vores systemer fungerer igen.

Før strømafbrydelsen
En planlagt strømafbrydelse vil ikke nødvendigvis være kendt særligt lang tid i forvejen. Højst dagen før, måske nogle timer i forvejen eller slet ikke.
Hvis det er muligt for os at varsle dig inden en strømafbrydelse, vil vi gøre det via SMS eller e-mail.
Strømafbrydelser kan dog også ramme kommunikationssystemerne, så vi ikke kan informere digitalt.
Brownouts vil desuden blive meldt bredt ud af relevante myndigheder, så snart en planlagt strømafbrydelse bliver nødvendig, da det vil udgøre en national krisesituation.

Drikkevand
Du skal så vidt muligt undgå at bruge vand under en strømafbrydelse og umiddelbart efter, så systemerne igen kan komme op at køre.
Du bør derfor tappe vand i en flaske eller en større dunk, hvis en strømafbrydelse bliver varslet, så du har til forbrug i nogle timer. Væn dig til at have en flaske vand stående i køleskabet — så har du altid vand, hvis strømmen bliver afbrudt med meget kort eller intet varsel.

Spildevand
Du skal ikke gøre noget for at forberede dit kloaksystem til en strømafbrydelse.

Under strømafbrydelsen
Mens der er strømafbrydelse, er det allervigtigste at undgå at bruge vand, hvis det er muligt. Både fra vandhanen i køkkenet og toilet, vaskemaskine, bad osv.

Drikkevand
Lad være med at tænde for vandhanen. Bor du tæt på dit lokale vandværk, kan du godt have vand i hanen. Men bruger du af det, kan du skabe problemer i rørene for andre kunder, der bor langt væk fra vandværket. Det kan også være, at der er vand, men trykket er lavt. Så kort fortalt skal du undgå at bruge vand.
Hjælp gerne din nabo eller andre i lokalområdet, hvis du har tappet i forvejen og kan undvære noget.

Spildevand
Lad så vidt muligt være med at bruge dit toilet eller afløb under en strømafbrydelse. Hæld med andre ord ikke noget i afløbet i vasken eller bruseren og undlad at skylle ud i toilettet.
I spildevandssystemet er pumper med til at sikre, at spildevandet flyttes ind til renseanlæggene. Uden strøm fungerer pumperne ikke, og spildevandet hober sig i bedste fald op i rørene. I værste fald — fx hvis det regner kraftigt samtidig med strømafbrydelsen – kan rørene blive fyldt op, hvilket kan medføre oversvømmelse af kældre og overløb til naturen. Du er dermed med til at passe på din egen og dine naboers sundhed og naturen omkring dig, hvis du undgår at bruge afløbet under en strømafbrydelse.

Efter strømafbrydelsen
Når strømmen vender tilbage, og du får strøm i huset, er der også strøm til vandforsyningen og spildevandshåndteringen.
Vent dog gerne med at bruge drikkevand eller skylle spildevand ud i kloakken, til du har behov for det, så vores systemer ikke bliver overbelastet.
Det vil give et stort pres på ledningsnettet og pumperne og øge risikoen for brud og skader, hvis alle forbrugere lukker op for hanerne og skyller ud i afløbene umiddelbart efter en strømafbrydelse.

Hvor kan jeg finde mere information?
Den overordnede indgang til information er www.kriseinformation.dk


Top