Takster

Takster pr. 1. januar 2015

Tilslutningsafgift:

Enfamilies-, sommer-, række- og dobbelthuse, landbrug, industri, erhverv samt institutioner m.m. ansættes efter bestyrelsens nærmere bedømmelse, dog minimum:

Stranden og Skalkendrup 9.450,00 kr.
Brændeskov 12.600,00 kr.
Risinge I 21.600,00 kr.
Risinge II 30.600,00 kr.
Lille Åskovvej 12.450,00 kr.
Visbygård 28.600,00 kr.
Åskovvej 22.000,00 kr.
Baunemosevej og Gartnervej 27.500,00 kr.

Tilslutningsafgiften skal betales inden tilslutning påbegyndes.


Vandafgifter pr. år, som reguleres pr. 1/1 hvert år:

Fast afgift 900,00kr.
Fast afgift pr. m3 5,00 kr.
Statsafgift pr. m3 6,53 kr.
Grundvandsafgift 0,00 kr.

Betales forfaldne vandafgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

 

Særgebyrer mv.

Genåbningsgebyr* 600,00 kr.
Rykkergebyr 100,00 kr.
For sent indsendt aflæsningskort 125,00 kr.
Flyttegebyr 600,00 kr.
Brydning af plombe på måler 200,00 kr.
Påvisning af stophane 200,00 kr.

*Dertil lægges omkostninger til håndværkere

Nævnte priser er excl. moms


Cookie- og privatlivspolitik