Vandkvalitet

På denne side kan du finde oplysninger om vandkvalitet og læse vandprøver.

PFAS

Der har på det seneste været meget mediebevågenhed om PFAS-forurening af drikkevandet. Vandværket fået taget taget vandprøver for PFAS-forbindelser. Disse prøver har været HELT FRI FOR spor af PFAS.


Vandprøver

Vandværket får regelmæssigt taget vandprøver. Herunder kan du læse den seneste prøve.

Vandprøve fra 30. marts 2023

Sådan læses en vandprøve:

Vandprøver kan umiddelbart se temmelig uoverskuelige ud. Herunder kan du finde en analyseordbog, der kort forklarer, hvad de forskellige analysepunkter betyder. Analyseordbogen er et uddrag af FVDs Håndbog 4, Vandanalyser, side 42-50.

Læs analyseordbog

Vi tilstræber at lægge de nyeste større vandprøver op på hjemmesiden. Har du lyst til at se ældre prøver, kan disse findes på GEUS’ side under punktet ‘Rentvandsprøver’. De mest interessante prøver, står opført som ‘Udvidet’ under kolonnen ‘Omfang’. Klik her for at komme til GEUS’ side.


Hårdhed

Vores vand betegnes som temmelig hårdt med en hårdhed på mellem 13 og 16 °dH. Se nedenstående skema.

Vandværket har fået installeret magnet-vandbehandlere, der skulle gøre kalkaflejringer lettere at fjerne.

Hårdhed (°dH)Inddeling i Danmark
0–4Meget blødt
4–8Blødt
8–12Middelhårdt
12–18Temmelig hårdt
18–24Hårdt
24–30Meget hårdt
>30Særdeles hårdt

Top